lls

Nová výška Lomnického štítu!

Letecké laserové skenovanie a DMR 5.0

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) zostavuje od roku 2017 nový digitálny model reliéfu DMR5.0 celého územia Slovenskej republiky, vytvorený z údajov leteckého laserového skenovania (ďalej aj LLS) , ktorý poskytuje výškovú presnosť od 7 až do 2 centimetrov v závislosti od konkrétneho územia.

Pre našu spoločnosť TATRAPLAN s.r.o. je otázkou cti a prestíže, že sme prvým kartografickým vydavateľom na Slovensku, ktorý turistickej verejnosti ponúkne prvé tituly turistických a cykloturistických máp, v ktorých sú využité údaje získané z tohto systému. Týmito mapovými dielami sú:

 • Vysoké Tatry 1:25 000                   -              17. vydanie 2020, © TATRAPLAN s.r.o.
 • Nízke Tatry – východ 1:50 000      -                2. vydanie 2020, © TATRAPLAN s.r.o.

      Nové výškové údaje uvedené v týchto mapách sa významne odlišujú od údajov uvádzaných vo všetkých dosiaľ vydaných produktoch. Zmeny sa týkajú niekoľkých stoviek výšok štítov, sediel a plies. Uvedomujeme si, že tieto zmeny  môžu odštartovať dramatickú polemiku v rámci turistickej verejnosti, a považujeme to za prirodzenú reakciu na takúto zásadnú zmenu, vyplývajúcu z doteraz najpresnejšieho spôsobu merania, aký bol kedy k dispozícii.
      Veríme, že v konečnom dôsledku je toto pozitívny krok vo vývoji kartografie na Slovensku a že časom bude celé jeho územie spracované na základe progresívnej technológie LLS, vďaka čomu dokážeme spotrebiteľovi poskytnúť produkty s najväčšou úžitkovou hodnotou.

Turistike zdar!


Ivan Uhrin, Marek Šanta, predstavitelia vydavateľstva TATRAPLAN s.r.o.

Mapa versus GPS?

Mapa versus GPS?

Naša súčasnosť sa vyznačuje hektickým rozvojom informačných technológií, ktoré čoraz viac prenikajú do nášho každodenného života. Búrlivý vývoj zaznamenáva okrem iných aj oblasť satelitných navigácií, o čom svedčí nielen viacero značiek prítomných na trhu, ale aj skutočnosť, že sa tieto aplikácie stávajú integrovanou súčasťou prostriedkov mobilnej komunikácie - mobilných telefónov. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že klasickým mapám a atlasom odzvonilo a že ich budúcnosťou bude už len kariéra muzeálnych exemplárov. V prvej vlne elektronického boomu naozaj vývoj predaja máp zaznamenal dosť dramatický pokles. Ten sa počase zastavil a naopak, predaj máp začal zas pozvoľna stúpať.

Naša súčasnosť sa vyznačuje hektickým rozvojom informačných technológií, ktoré čoraz viac prenikajú do nášho každodenného života. Búrlivý vývoj zaznamenáva okrem iných aj oblasť satelitných navigácií, o čom svedčí nielen viacero značiek prítomných na trhu, ale aj skutočnosť, že sa tieto aplikácie stávajú integrovanou súčasťou prostriedkov mobilnej komunikácie - mobilných telefónov. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že klasickým mapám a atlasom odzvonilo a že ich budúcnosťou bude už len kariéra muzeálnych exemplárov. V prvej vlne elektronického boomu naozaj vývoj predaja máp zaznamenal dosť dramatický pokles. Ten sa počase zastavil a naopak, predaj máp začal zas pozvoľna stúpať.
Zamýšľali sme sa nad príčinou takéhoto vývoja a dospeli sme k poznatku, že ako všetko na svete, ani gps navigácie nie sú samy osebe nado všetko. Zvyčajne nás dovedú na želané miesto, ale môžu nás povodiť po všakovakých cestách-necestách, znenazdania sa ocitneme v závejoch na ceste s upozornením, že sa táto v zime neudržiava a pod. A čo ľuďom chýba najviac, je absencia prehľadu o krajine, ktorou naše cesty vedú, ako celku. Chýba geografický kontext, ktorý nám poskytuje o krajine ako územnom celku mapa alebo atlas.
Navigácie v najväčšej miere ovplyvnili predaj máp miest, potom nasledujú automapy a autoatlasy. Pri turistických mapách nebol zaznamenaný pokles záujmu, ktorý by sa prejavil ich nižšou predajnosťou. Predsa len je zrejme mapa aj naďalej nepostrádateľnou pomôckou turistu pri pohybe v horskom teréne. Ale ak nás na túre okrem mapy sprevádza aj kvalitná navigácia (prípadne vybavená kompasom), spojením klasickej mapy s modernou satelitnou navigáciou dosiahneme vysoko účinnú a kvalitnú orientáciu v teréne. V skratke môžeme konštatovať, že mapa a navigácia sa nevylučujú, ale naopak, ich funkcie sa dopĺňajú, čo nám pomôže docieliť v orientácii synergický efekt. Tento súboj teda zatiaľ nemá víťaza.
Tí z vás, ktorí si radi zgustnú na kuriozitách, nech si pozrú nasledovnú:

http://www.topky.sk/cl/11/1337142/Belgicanka-isla-do-Bruselu--Pre-chybu-GPS-skoncila-v-Zahrebe

  Anketa

  Akú mapu najčastejšie používate?
  Automapa26.5 %
  Cyklomapa24.6 %
  Navrch stránky