lls

Nová výška Lomnického štítu!

Letecké laserové skenovanie a DMR 5.0

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) zostavuje od roku 2017 nový digitálny model reliéfu DMR5.0 celého územia Slovenskej republiky, vytvorený z údajov leteckého laserového skenovania (ďalej aj LLS) , ktorý poskytuje výškovú presnosť od 7 až do 2 centimetrov v závislosti od konkrétneho územia.

Pre našu spoločnosť TATRAPLAN s.r.o. je otázkou cti a prestíže, že sme prvým kartografickým vydavateľom na Slovensku, ktorý turistickej verejnosti ponúkne prvé tituly turistických a cykloturistických máp, v ktorých sú využité údaje získané z tohto systému. Týmito mapovými dielami sú:

 • Vysoké Tatry 1:25 000                   -              17. vydanie 2020, © TATRAPLAN s.r.o.
 • Nízke Tatry – východ 1:50 000      -                2. vydanie 2020, © TATRAPLAN s.r.o.

      Nové výškové údaje uvedené v týchto mapách sa významne odlišujú od údajov uvádzaných vo všetkých dosiaľ vydaných produktoch. Zmeny sa týkajú niekoľkých stoviek výšok štítov, sediel a plies. Uvedomujeme si, že tieto zmeny  môžu odštartovať dramatickú polemiku v rámci turistickej verejnosti, a považujeme to za prirodzenú reakciu na takúto zásadnú zmenu, vyplývajúcu z doteraz najpresnejšieho spôsobu merania, aký bol kedy k dispozícii.
      Veríme, že v konečnom dôsledku je toto pozitívny krok vo vývoji kartografie na Slovensku a že časom bude celé jeho územie spracované na základe progresívnej technológie LLS, vďaka čomu dokážeme spotrebiteľovi poskytnúť produkty s najväčšou úžitkovou hodnotou.

Turistike zdar!


Ivan Uhrin, Marek Šanta, predstavitelia vydavateľstva TATRAPLAN s.r.o.

Aktuality

Mapa versus GPS?

Mapa versus GPS?

Naša súčasnosť sa vyznačuje hektickým rozvojom informačných technológií, ktoré čoraz viac prenikajú do nášho každodenného života. Búrlivý vývoj zaznamenáva okrem iných aj oblasť satelitných navigácií, o čom svedčí nielen viacero značiek prítomných na trhu, ale aj skutočnosť, že sa tieto aplikácie stávajú integrovanou súčasťou prostriedkov mobilnej komunikácie - mobilných telefónov. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že klasickým mapám a atlasom odzvonilo a že ich budúcnosťou bude už len kariéra muzeálnych exemplárov. V prvej vlne elektronického boomu naozaj vývoj predaja máp zaznamenal dosť dramatický pokles. Ten sa počase zastavil a naopak, predaj máp začal zas pozvoľna stúpať.

Nová značka máp - TATRAPLAN

Nová značka máp - TATRAPLAN

Značka TATRAPLAN je na slovenskom trhu pomerne nová, keďže sa tu objavila len v roku 2007. Za tento krátky čas však preukázala veľkú mieru konkurencieschopnosti propri iných zavedených značkách, ktoré sú tu podstatne dlhšie - ako napríklad produkty VKÚ či ShoCart. Za svoju rastúcu popularitu vďačia turistické mapy TATRAPLAN inovatívnemu prístupu vydavateľstva. Snahou je za porovnateľné ceny poskytnúť podstatne vyššiu úžitkovú hodnotu oproti konkurenčným produktom. Táto je výsledkom viacerých faktorov. Najvýznamnejšou črtou je, že pri rovnakých mierkach ako konkurenčné mapy zobrazujú podstatne viac územia (1,5 - 2-násobok). Mapy samozrejme obsahujú turistické chodníky s časmi trás v súlade s ich značením v teréne. V mapách zobrazujúcich aj poľské územie nájdeme aj čiernu značku, akou sú v najmä na poľskej strane Tatier značené niektoré chodníky. Túto značku nenájdeme na mapách iných kartografických vydavateľstiev.

  Anketa

  Akú mapu najčastejšie používate?
  Automapa26.6 %
  Cyklomapa24.5 %
  Navrch stránky