Obchodné podmienky

Naša spoločnosť sa zameriava primárne na veľkoobchodnú činnosť. V rámci nej sa zameriavame predovšetkým na kartografické produkty - mapy a atlasy najrôznejších tematických zameraní, glóbusy, ale tiež obrazové publikácie, turistických sprievodcov a knihy venované horskej tematike.

Zároveň sme prevádzkovateľom a predávajúcim v rámci tohto e-shopu. Naše identifikačné údaje sú nasledovné:

TATRAPLAN s.r.o.
Cementárenská cesta 16
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31600603
IČ DPH: SK2020454524

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro 1708/S

Telefónny a faxový kontakt: +421 48 4143090
e-mail: tatraplan@tatraplan.sk
web: www.tatraplan.sk
     www.dobramapa.sk

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Spôsoby objednávania tovaru sú nasledovné:

1. Priamo do nákupného košíka v tomto e-shope
2. E-mailom na adresu tatraplan@tatraplan.sk
3. Telefonicky na č. tel. +421 48 4143090
4. Faxom na číslo +421 48 4143090
5. Listom zaslaným na vyššie uvedenú firemnú adresu

Predávajúci potvrdí objednávateľovi príjem objednávky v pracovných dňoch do 48 hodín od jej prijatia. Príjem objednávky potvrdí buď e-mailom alebo telefonicky, ak objednávateľ tento údaj uviedol vo svojej objednávke.
Objednávka je záväzná pre obe strany a je kúpnou zmluvou medzi nimi. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v objednanom množstve za dohodnutú cenu. Objednávateľ odoslaním objednávky vyjadruje záväzok prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar jeho kúpnu cenu. Objednávka môže byť po vzájomnej dohode predávajúceho a objednávateľa zrušená.
Objednávateľ môže do 24 hodín od jej potvrdenia zo strany predávajúceho objednávku stornovať. Urobí to e-mailom na adresu tatraplan@tatraplan.sk, pričom uvedie číslo objednávky, ktoré je uvedené v jej potvrdení. Stornovať objednávku možno tiež telefonicky na č. tel. +421 48 4143090.
V prípade, že objednávateľ už medzitým uhradil hodnotu objednaného tovaru, predávajúci predmetnú čiastku vráti bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa do 5 pracovných dní odo dňa, keď objednávateľ objednávku zrušil.
Objednávku môže zrušiť aj predávajúci v prípade, ak objednaný tovar nemá na sklade a nie je v jeho možnostiach získať tento tovar v lehote akceptovanej objednávateľom alebo cene uvedenej v tomto e-shope. Zrušenie objednávky prebehne po vzájomnej komunikácii a dohovore medzi predávajúcim a objednávateľom.

Ako nakupovať

V našom e-shope je registrácia dobrovoľná. Ak sa zákazník rozhodne zaregistrovať sa, vyplní všetky požadované údaje, potrebné na úspešnú registráciu. Pre fyzické osoby je to meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje. Pre podnikateľov názov spoločnosti, sídlo, meno a priezvisko zodpovednej osoby, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH), kontaktné údaje.

Ďalším krokom je vyhľadanie požadovaného tovaru. Vyhľadať tovar možno viacerými spôsobmi. Ak objednávateľ pozná názov alebo fragment názvu tovaru, toto napíše do okienka pre vyhľadávanie a potom klikne na ikonu s lupou, potom sa mu zobrazí položka alebo viacero položiek, ktorých súčasťou je objednávateľom zadaná sekviencia. Ak sa medzi vyhľadanými produktami zobrazí požadovaný tovar, tento treba jednoducho presunúť do nákupného košíka, a to kliknutím na symbolo nákupného košíka pri danom produkte.
Ak objednávateľ nepozná presne názov alebo druch tovaru, ktorý chce vyhľadať, kliknutím na e-shop v hornej vodorovnej lište otvorí katalóg, kde sú jednotlivé druhy tovaro zatriedené podľa spoločných vlastností a znakov. Následným rozklikom kategórie sa zobrazia podkategórie a po kliknutí na podkategórie sa zobrazia produkty. Požadovaný produkt možno vyhľadať rolovaním smerom nadol, prípadne preklikom na ďalšiu stránku, ak ich je v danej kategórii viac.
Keď zákazník chce nakúpiť viacero produktov, klikne na "Pokračovať v nakupovaní". Tento postup opakuje, až kým nevloží do nákupného košíka všetky požadované tovary.
Po naplnení košíka zvoľte možnosť "Pokračovať v objednávke", tým sa dostanete do kroku č. 2/4, t.j. "Doprava, platba". Tu treba vybrať niektorú z ponúkaných možností. Potom pokračujte kliknutím na "Pokračovať v objednávke" a otvorí sa krok 3/4. Tu si vyberte z možností zaregistrovaný alebo nezaretistrovaný zákazník. Po kliknutí na "Nie som registrovaný a chcem nakupovať" je ponúknutá možnosť "Chcem sa registrovať", ktorá môže byť zákazníkom akceptovaná alebo nie. Ak áno, otvorí sa retistračný formulár, kde treba napísať svoje prihlasovacie meno, heslo a toto následne potvrdiť v okienku "Zopakujte heslo". Potom vyplňte postupne nižšie uvedené údaje, označené hviezdičkou treba povinne vyplniť. Vyplnenie neoznačených je dobrovoľné. Ak je objednávateľom firma, ktorá požaduje aj daňový doklad, vyplní objednávajúci kolonky s daňovými údajmi firmy, ako aj adresu dodania tovaru, pokiaľ nie je znodná s adresou objednávateľa.
Kliknutím na "Pokračovať v objednávke" prejdeme na bod 4/4, v ktorom odošleme objednávku kliknutím na "Odoslať objednávku". Tento krok je posledným, ním je objednávka potvrdená a odoslaná na náš e-shop. Po prijatí objednávky naším e-shopom nasleduje expedícia tovaru.

    Anketa

    Akú mapu najčastejšie používate?
    Automapa26.7 %
    Cyklomapa24.5 %
    Navrch stránky