Reklamačný poriadok

Čo robiť, ak niečo nevyjde tak, ako si to predstavujeme?

Našou permanentnou snahou je robiť svoju prácu tak, aby nedochádzalo k nijakým chybám a nedostatkom. Avšak dobre vieme, že všetci sme len ľudia a ako takí sme tvory omylné a z času na čas chyby robíme. Za tieto sa vopred ospravedlňujeme. Vieme, že ak vo vašej zásielke urobíme chybu, tak ospravedlnenie nestačí. Pre takýto prípad je tu náš

REKLAMAčNÝ PORIADOK

Zo zákona vyplýva všeobedná záručná doba 2 roky, ktorú rešpektujeme, hoci táto má praktický význam len pre úzku kategóriu našich produktov - glóbusy - pri ktorých môže nastať porucha v elektroinštalácii. Sem však nepatrí napríklad vypálenie žiarovky počas prevádzky, nakoľko táto je spotrebným tovarom.
Čo sa však môže stať je, že:
- zákazník dostane nekompletnú zásielku
- príjemca zásielky zistí na dodanom tovare chyby alebo poškodenia, viditeľne spôsobené pri výrobe, expedícii alebo preprave tovaru

V takom to prípade je potrebné, aby zákazník na takého chybné plnenie uplatnil reklamáciu do 48 hodín od obdržania predmetnej zásielky. Reklamáciu je potrebné poslať e-mailom na adresu tatraplan@tatraplan.sk alebo tefonicky na č. tel. 048 4143090. Pri nedodržaní 48-hodinového časového limitu reklamáciu nemusíme uznať.

Poškodený tovar je potrebné obratom zaslať na adresu TATRAPLAN s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica. Zásielku je najlepšie zrealizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, a to buď doporučenou listovou alebo balíkovou zásielkou (v závislosti od hmotnosti obsahu zásielky). Tovar v nijakom prípade neposielajte na dobierku!

Po obdržaní vašej spätnej zásielky ihneď skontrolujeme rozsah poškodenia a obratom vás budeme kontaktovať buď e-mailom alebo telefonicky. Opravným plnením z našej strany po dohovore s vami bude buď zaslanie bezchybného identického produktu alebo dodanie náhradného produktu podľa vášho výberu v hodnote chybného reklamovaného tovaru. Ak nebude možný ani jeden z uvedených spôsobov kompenzácie, vrátime vám zodpovedajúci finančný obnos na váš účet. Reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od obdržania vašej oficiálnej reklamácie.

Vrátenie tovaru

Na základe § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) nám môžete tovar zakúpený v internetovom obchode www.dobramapa.sk vrátiť do 7 kalendárnych dní od jeho doručenia k vám. Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nebudeme akceptovať. Je nevyhnutné, aby ste nás o takomto svojom rozhodnutí bezodkladne informovali e-mailom na tatraplan@tatraplan.sk alebo telefonicky na č. tel. 048 4143090. Následne je potrebné tovar zaslať poštovou zásielkou na adresu TATRAPLAN s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica. Do zásielky je bezpodmienečne potrebné vložiť originál faktúry, ktorú zákazník dostal v zásielke z nášho e-shopu. Tovar v nijakom prípade neposielajte na dobierku!
Ako kompenzáciu vám môžeme navrhnúť náhradné plnenie vo výške vrátenej objednávky alebo vrátenie hodnoty zásielky na váš účet.
Od zmluvy nemožno odstúpiť v prípade, ak je tovar mechanicky poškodený a k tomuto poškodeniu evidentne došlo nesprávnou manipuláciou zo strany zákazníka až po prevzatí tovaru predávajúcim. Ak by došlo k neoprávnenému vráteniu tovaru zo stany zákazníka, bude mu tento tovar odoslaný predávajúcim späť na jeho náklady.

    Anketa

    Akú mapu najčastejšie používate?
    Automapa26.5 %
    Cyklomapa24.6 %
    Navrch stránky