Ochrana osobných údajov

K tomu, aby sme mohli vyhovieť Vašim požiadavkám a uspojiť Váš spotrebiteľský dopyt, potrebujeme poznať základné informácie o Vás. Niektoré z týchto inromácií smajú charakter osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). Sme povinní rešpektovať tento zákon.

Registrácia na našom webe je síce dobrovoľná, ale aj tí z Vás, ktorí sa rozhodnú nakupovať u nás bez registrácie, sa nevyhnú uvedeniu niektorých osobných údajov. Ide o minimálne o nasledovné: meno, priezvisko, adresa vrátane krajiny (prípadne adresa, na ktorú má byť tovar doručený, alebo ktorú máme uviesť na faktúre), e-mailová adresa, ktorá môže byť potrebná na komunikáciu s Vami, telefónne číslo. V prípade, že nakupujete ako firma alebo živnostník, sú takýmito údajmi aj obchodný názov, IČO a IČ DPH. Tieto údaje sú potrebné, aby sme Vám za dodaný tovar mohli vystaviť faktúru, kde budú správne uvedené všetky zákonom stanovené náležitosti.

Údaje získané od Vás týmto spôsobom sa uchovávajú a sú chránené na našom serveri za tým účelom, aby ste ich nemuseli nanovo písať pri opakovanej návšteve nášho webu. Všetky tieto údaje slúžia výhradne ako podklad pre vybavenie Vašej objednávky a využíva ich aj náš účtovný software pri fakturácii. Údaje, ktoré nám poskytnete, môžete podľa Vašej potreby meniť či aktualizovať buď e-mailom alebo prihlásení svojimi prihlasovacími údajmi. Svoju registráciu u nás môžete zrušiť formou e-mailu, v dôsledku čoho Vaše konto zdeaktivujeme.

Pri nakupovaní v našom obchode od Vás nepožadujeme žiadne informácie o Vašich účtoch. Tieto nie sú potrebné aj vzhľadom k tomu, že objednaný tovar Vám posielame buď na dobierku alebo sa dohodneme na platbe vopred na základe vystavenej predfaktúry.

Údaje o Vás, nevyhnutné, aby obchod mohol správne fungovať (príchod na stránku, odkiaľ ste k nám prišli, obsah košíka), sa u nás dočasne uchovávajú počas návštevy na našom webe.

Vaše osobné údaje poskytujeme len v nevyhnutnom rozsahu a vymedzenému okruhu subjektov, keď je to nevyhnutné pre riadne vybavenie Vašej objednávky. Hlavne sú to dopravné spoločnosti alebo Slovenská pošta, prostredníctvom ktorých sa k Vám objednaný tovar dostane. Tieto údaje vždy poskytujeme len jednorazovo za účelom vybavenia Vašej objednávky. Okrem toho Vaše údaje neposkytujeme nijakým ďalším subjektom. Pokiaľ sa na našom webe zaregistrujete, vyjadrujete tým súhlas s tým, že Vaše osobné údaje budú počas nevyhnutnej doby používané kvôli bezchybnému vybaveniu Vašej objednávky. V zmysle § 28 zákona ste oprávnení požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov alebo o zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania. Môžete požiadať o opravu svojich osobných údajov alebo o ich odstránenie, ak bol účel ich používania naplnený. Okrem toho máte nárok písomne požiadať, aby Vaše údaje neboli využívané na marketingové účely.

S Vašimi osobnými údajmi sme oprávnení narábať, aj keď pôvodný účel ich spracovania pominul, ale len napríklad pre účely štatistické, účtovníctva a pod.

Novinky e-mailom

  Anketa

  Akú mapu najčastejšie používate?
  Automapa
  Automapa26.9 %
  Turistická mapa
  Turistická mapa25.4 %
  Cyklomapa
  Cyklomapa24.2 %
  Mapa mesta
  Mapa mesta23.5 %
  Navrch stránky