Ochrana osobných údajov

K tomu, aby sme mohli vyhovieť Vašim požiadavkám a uspojiť Váš spotrebiteľský dopyt, potrebujeme poznať základné informácie o Vás. Niektoré z týchto infomácií majú charakter osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”).

Od 25. mája 2018 sú vaše osobné údaje spracovovávame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR), poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť TATRAPLAN s.r.o, Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, Odd. Sro, 1708/S.

Kontaktné údaje: TATRAPLAN s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica, tatraplan@tatraplan.sk, +421 48 4143090

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať pre tieto účely:

I. Plnenia kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku

I.1. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov
Aj keď registrácia na našom webe je síce dobrovoľná, tí z Vás, ktorí sa rozhodnú nakupovať u nás bez registrácie, sa nevyhnú uvedeniu niektorých osobných údajov.
Ide o nasledovné údaje: meno, priezvisko, Vašu adresu (vrátane krajiny), prípadne adresu, na ktorú má byť tovar doručený alebo ktorú máme uviesť na faktúre, e-mailovú adresu, telefónne číslo.
V prípade, ak ste sa registrovali, ušetríte si čas pri ďalšej prípadnej objednávke.
Na tento účel nepotrebujeme Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, čo je uvedené aj v objednávke. Bez potrebných údajov nemôžeme totiž obchod realizovať.

I. 2. Účel spracovania osobných údajov
Všetky tieto údaje slúžia výhradne ako podklad pre vybavenie Vašej objednávky (uzatvorenia kúpnej zmluvy).
Činnosti, pri ktorých pracujeme s Vašimi osobnými údajmi sú:
- príjem a spracovanie objednávok
- vystavenie daňového dokladu
- realizácia expedície (odoslanie tovaru)
- vzájomná komunikácia

I. 3. Ďalší príjemcovia osobných údajov.
Vaše osobné údaje poskytujeme len v nevyhnutnom rozsahu a vymedzenému okruhu subjektov. Poskytovanie je nevyhnutné pre riadne vybavenie Vašej objednávky.
Príjemcami údajov sú: kuriérske spoločnosti (DHL, GEIS, GLS) a Slovenská pošta, prostredníctvom ktorých sa k Vám objednaný tovar dostane. Tieto údaje vždy poskytujeme len jednorazovo, iba za účelom vybavenia Vašej objednávky.
Okrem toho Vaše údaje neposkytujeme nijakým ďalším subjektom na Slovensku ani v zahraničí.

I. 4. Doba uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania účinkov práv a povinností, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy a po dobu nevyhnutnú na účely archivovania. Podľa platného zákona, daňové doklady (faktúry) archivujeme 10 rokov.
Vaše údaje použité pri fakturácii nemožno už meniť, ani vymazať.

II. Marketingové účely

Vaše osobné údaje máme právo využívať na marketingové účely (ponuky tovarov a služieb, akciové ponuky). Môžeme tak urobiť iba v prípade, že dostaneme od vás osobitný súhlas k takejto činnosti (pri objednávke, alebo pri registrácií) zaškrtnutím políčka so súhlasom.
Toto právo sme doteraz nevyužívali ani nevyužívame, takže Vaše osobné údaje nezhromažďujeme, nealyzujeme, nezverejňujeme.

 

 

    Anketa

    Akú mapu najčastejšie používate?
    Automapa26.6 %
    Cyklomapa24.5 %
    Navrch stránky