lls

Nová výška Lomnického štítu!

Letecké laserové skenovanie a DMR 5.0

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) zostavuje od roku 2017 nový digitálny model reliéfu DMR5.0 celého územia Slovenskej republiky, vytvorený z údajov leteckého laserového skenovania (ďalej aj LLS) , ktorý poskytuje výškovú presnosť od 7 až do 2 centimetrov v závislosti od konkrétneho územia.

Pre našu spoločnosť TATRAPLAN s.r.o. je otázkou cti a prestíže, že sme prvým kartografickým vydavateľom na Slovensku, ktorý turistickej verejnosti ponúkne prvé tituly turistických a cykloturistických máp, v ktorých sú využité údaje získané z tohto systému. Týmito mapovými dielami sú:

 • Vysoké Tatry 1:25 000                   -              17. vydanie 2020, © TATRAPLAN s.r.o.
 • Nízke Tatry – východ 1:50 000      -                2. vydanie 2020, © TATRAPLAN s.r.o.

      Nové výškové údaje uvedené v týchto mapách sa významne odlišujú od údajov uvádzaných vo všetkých dosiaľ vydaných produktoch. Zmeny sa týkajú niekoľkých stoviek výšok štítov, sediel a plies. Uvedomujeme si, že tieto zmeny  môžu odštartovať dramatickú polemiku v rámci turistickej verejnosti, a považujeme to za prirodzenú reakciu na takúto zásadnú zmenu, vyplývajúcu z doteraz najpresnejšieho spôsobu merania, aký bol kedy k dispozícii.
      Veríme, že v konečnom dôsledku je toto pozitívny krok vo vývoji kartografie na Slovensku a že časom bude celé jeho územie spracované na základe progresívnej technológie LLS, vďaka čomu dokážeme spotrebiteľovi poskytnúť produkty s najväčšou úžitkovou hodnotou.

Turistike zdar!


Ivan Uhrin, Marek Šanta, predstavitelia vydavateľstva TATRAPLAN s.r.o.

Nová značka máp - TATRAPLAN

Nová značka máp - TATRAPLAN

Značka TATRAPLAN je na slovenskom trhu pomerne nová, keďže sa tu objavila len v roku 2007. Za tento krátky čas však preukázala veľkú mieru konkurencieschopnosti propri iných zavedených značkách, ktoré sú tu podstatne dlhšie - ako napríklad produkty VKÚ či ShoCart. Za svoju rastúcu popularitu vďačia turistické mapy TATRAPLAN inovatívnemu prístupu vydavateľstva. Snahou je za porovnateľné ceny poskytnúť podstatne vyššiu úžitkovú hodnotu oproti konkurenčným produktom. Táto je výsledkom viacerých faktorov. Najvýznamnejšou črtou je, že pri rovnakých mierkach ako konkurenčné mapy zobrazujú podstatne viac územia (1,5 - 2-násobok). Mapy samozrejme obsahujú turistické chodníky s časmi trás v súlade s ich značením v teréne. V mapách zobrazujúcich aj poľské územie nájdeme aj čiernu značku, akou sú v najmä na poľskej strane Tatier značené niektoré chodníky. Túto značku nenájdeme na mapách iných kartografických vydavateľstiev.

Ďalej sú v týchto mapách zobrazené všetky oficiálne registrované cyklotrasy, ktoré sú v nich vyznačené používateľsky veľmi prehľadným spôsobom.Okrem všetkých doteraz spomenutých mapových prvkov v mapovej časti ktorejkoľvek z turistických máp nájdeme aj lyžiarske údaje - horské dopravné zariadenia (lanovky a vleky), zjazdovky, bežecké lyžiarske trate. Po otvorení mapy príjemne prekvapí jej veľmi dobrá čitateľnosť, ktorá je výsledkom starostlivo prepracovaného značkového kľúča. Tieňovaný terén poskytuje veľmi dobrú predstavu o členitosti terénu zobrazeného územia.
Podstatným momentom, ktorý si používateľ neuvedomí na prvý pohľad, je aktualizácia máp. Máme tým na mysli interval, v akom sa mapy aktualizujú. Priemerná periodicita aktualizácií je 2 roky, niektoré tituly sú dokonca aktualizované každý rok. S takouto častou aktualizáciou sa asi nestretneme pri mapách iných kartografických vydavateľstiev.
Všetky turistické mapy TATRAPLAN sú tzv. georeferencované, t.zn. kompatibilné so satelitnými navigáciami GPS. Preto v súčinnosti s GPS-navigáciou predstavujú veľmi silný nástroj, ktorý nám môže účinne pomôcť vyviaznuť z komplikovaných situácií, do ktorých sa niekedy môžeme v dôsledku straty orientácie v horskom teréne dostať.
Každá mapa je obohatená hodnotnou textovo-obrazovou prílohou, vytlačenou na jej zadnej strane. Možno povedať, že ide o stručného turistického sprievodcu, ktorý je neoceniteľnou pomôckou pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac o navštívenom regióne alebo získať informácie o pozoruhodnostiach, ktoré sú hodné pozornosti.
Vydavateľ nezabudol ani na turistov, prichádzajúcich k nám z iných krajín. Pre nich sú tu viaceré mapy, ktoré majú nielen názov mapy, ale aj textovú časť v cudzom jazyku. Bežne okrem slovenských verzií sú vydávané mutácie anglická, poľská, nemecká. Avšak niektoré tituly boli vydané aj v ruštine, maďarčine či dokonca francúzštine.
TATRAPLAN predstavuje turistické mapy vo viacerých mierkach:

I. 1:25 000    -    najpodrobnejšia miekra, najobľúbenejšia u vysokohorských turistov

V tejto mierke boli vydané tieto tituly:

- Vysoké Tatry
- Západné Tatry
- Slovenský raj
- Pieniny
- Nízke Tatry - Chopok, Ďumbier Čertovica
- Malá Fatra - Vrátna
- Kremnické vrchy 1:35 000 (výnimočná mierka)

II. 1:50 000    -    štandardná mierka, v ktorej sa bežne koncipujú turistické mapy

V tejto mierke boli vydané tieto tituly:

- Tatry - Vysoké, Západné, Belianske
- Nízke Tatry - západ (Čertovica - Ďumbier - Chopok - Dereše - Prašivá - Donovaly)
- Nízke Tatry - východ (Telgárt - Kráľova hoľa - Andrejcová - Čertovica)
- Slovenský raj
- Slovenský kras
- Spišská Magura - Pieniny
- Muránska planina - Stolické vrchy, Veporské vrchy
- Poľana
- Orava
- Chočské vrchy - Roháče
- Veľká Fatra
- Malá fatra - Vrátna
- Súľovské vrchy
- Štiavnické vrchy
- Malé Karpaty - okolie Bratislavy

V príprave sú ďalšie územia, ktorými v krátkom čase prekvapíme turistickú verejnosť.


III. 1:100 000    -    síce najmenej podrobná mierka, avšak umožňujúca zobrazenia najväčšieho územia

V tejto mierke boli vydané tieto tituly:

- Tatry a okolie
- Orava
- Liptov

Pripravujeme novinku Tatry a Spiš.

  Anketa

  Akú mapu najčastejšie používate?
  Automapa26.5 %
  Cyklomapa24.6 %
  Navrch stránky